Faaliyet Kiralama İşlemleri UFRS16 Standartı

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın.


Faaliyet Kiralama İşlemleri UFRS16 Standartı

 • Kulanıcı Adı
 • 06.07.2021
 • 0

<p><strong>Faaliyet Kiralama Sözleşmesi Tanımlanması ve Süreçleri</strong></p> <p>Faaliyet kiralama geliştirmeleri Tiger3, Tiger Wings, Tiger3 Enterprise ve Tiger Wings Enterprise ürünlerinde 2.66.00.00 sürümü ile kullanılmaktadır.</p> <p>Finansal Kiralama ve Faaliyet Kiralama işlemlerini kapsayacak şekilde &quot;Leasing&quot; işlemlerinin ismi &quot;Kiralama&quot; olarak değiştirilmiştir.</p> <p>Muhasebe bağlantı kodları kiralama seçeneklerinde; Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Kısa-Kira Yükümlülüğü Kira Borcu Kısa, Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Uzun-Kira Yükümlülüğü Kira Borcu Uzun olarak değiştirilmiştir.</p> <p>Haklar, Kira Yükümlülüğü Kira Borcu Kısa ve Kira Yükümlülüğü Kira Borcu Uzun Muhasebe bağlantı kodlarının tanımlanması gerekir.</p> <p>Faaliyet kiralama işleminde kullanılacak sabit kıymet için sabit kıymet kartı, sabit kıymet bilgileri sekmesinde Edinim Şekli seçeneklerine &quot;Faaliyet Kiralama&quot; seçeneği eklenmiştir.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/50673539/worddav69d9e602cad7caaea11a2433db403dd1.png?version=1&amp;modificationDate=1595599150930&amp;api=v2" style="height:353px; width:605px" /></p> <p>Sabit kıymetin faaliyet kiralama işleminde kullanılabilmesi için Faaliyet Kiralama seçimi yapılmalıdır.</p> <p>Finans-Hareketler-Kiralama İşlemleri seçeneği ile kiralama işlemleri ekranı açılır. Fiş türü seçeneklerine Finansal Kiralama ve Faaliyet Kiralama seçenekleri eklenmiştir. 2.66.00.00 sürümü öncesinde düzenlemiş olan Leasing kayıtları Finansal Kiralama olarak değer alır.</p> <p>Faaliyet Kiralama penceresine cari hesap kodu, cari hesap unvanı, faiz ve amortisman hesaplarının izleneceği muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi kodu seçim ekranı eklenmiştir.</p> <p>Finansal kiralama ekle işlemi ile açılan pencerede başlangıç tarihi günün tarihi, bitiş tarihi 1 yıl sonrası gelir. Tarih aralığı 1 yıldan kısa süreli sözleşmeler faaliyet kiralama olarak kaydedilmez.</p> <p>Cari hesap kodu alanına sözleşme yapılan firma seçimi yapılır.</p> <p>Sabit kıymet kodu alanında 3 noktaya basıldığında sadece edinim şekli faaliyet kiralama seçilen sabit kıymetler listelenir.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/50673539/worddavf407352550e3aa3c723ee55a1b2404d1.png?version=1&amp;modificationDate=1595599150907&amp;api=v2" style="height:287px; width:609px" /></p> <p>Faiz ve amortisman hesaplamalarının takip edileceği muhasebe kodları ve masraf merkezleri tanımlanır.</p> <p>Kiralama işlemleri liste ekranı (browser) filtre seçeneklerine Türü, Cari Hesap Kodu ve Cari Hesap Unvanı seçenekleri eklenerek filtreleme yapılması sağlanmıştır.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/50673539/worddavdcc83ebc62c43cce03638cc7a81bd57a.png?version=1&amp;modificationDate=1595599150887&amp;api=v2" style="height:275px; width:608px" /></p> <p>Kiralama işlemleri liste ekranında, faaliyet kiralama işlemi üzerinde F9 menüden satınalma sözleşmeleri seçimi yapılarak satınalma sözleşmesi liste ekranı açılır.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/50673539/worddavc1959719fa5d8040f920b6a1dec657d0.png?version=1&amp;modificationDate=1595599150863&amp;api=v2" style="height:309px; width:610px" /></p> <p>Finansal Kiralama işlemlerinde süreç teklif fişi üzerinden başlar. Faaliyet Kiralama işleminde süreç sözleşme üzerinden kayıt oluşturularak başlar.</p> <p>Satınalma Sözleşmeleri liste ekranında ekle işlemi ile açılan satınalma sözleşmesine faaliyet kiralama işleminden tanımlanan başlangıç ve bitiş tarihleri, cari hesap ve sabit kıymet kartı bilgileri gelir. Bu alanlar değiştirilemez.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/50673539/worddav6abd423b6fde99f501069a80f05cacff.png?version=1&amp;modificationDate=1595599150837&amp;api=v2" style="height:333px; width:611px" /></p> <p>Tutar girişi sonrası F9 menüde yer alan kiralama ödeme planı seçeneği ile ödeme planı açılır.</p> <p>Kira başlangıç ve bitiş tarihlerine, kiralama işleminde tanımlanan tarih bilgisi gelir. Başlangıç ve bitiş tarihlerine göre taksit sayısı otomatik hesaplanır. Bu alanlar değiştirilemez. Yıllık faiz oranı ve periyot seçilerek F9 menüden taksitleri oluşturulur veya sol alt köşeden buton ile taksit hareketleri oluşturulur.</p> <p>Ödeme Planı satırlarında;</p> <p>Kira Tutarı: Kira ödemelerinin taksit tutarlarıdır.</p> <p>Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri (NPV): Kira ödemesi üzerinden sözleşmede belirtilen oran ve/veya banka tarafından alınan oranın iskonto edilmesidir.</p> <p>Kullanım Hakkı: Başlangıç tutarı Kira ödemelerinin bugünkü değerinin toplamıdır.</p> <p>Önceki kira dönemi kullanım hakkı - Amortisman gideri olarak hesaplanır.</p> <p>Kira Yükümlülüğü (Kira Borcu): Başlangıç tutarı Kira ödemelerinin bugünkü değerinin toplamıdır.</p> <p>Sonraki dönem hesaplamaları= Kira yükümlülüğü-Anapara Tutarı üzerinden hesaplanır.</p> <p>Amortisman Gideri: NPV toplamı / taksit sayısı olarak hesaplanır.</p> <p>Anapara Ödemesi: =Kira ödemesi-Faiz gideri olarak hesaplanır.</p> <p>Faiz Tutarı: (Aylık) Önceki dönem kira yükümlülüğü*(Faiz oranı/360*30) olarak hesaplanır.</p> <p>(Yıllık) Önceki dönem kira yükümlülüğü*Faiz oranı olarak hesaplanır.</p> <p>Taksit hareketleri üzerinde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Kaydedilen satınalma sözleşmesi üzerinden onayla işlemi yapılır.</p> <p>Faaliyet kiralama işlemi üzerinden muhasebe kodları penceresi açılarak F9 menüden muhasebe kodları genel uygula seçimi ile muhasebe bağlantı kodların da tanımlanan kodların getirilmesi sağlanır.</p> <p>F9 muhasebeleştir seçeneği ile açılan ekranda filtre tanımlamaları yapılır.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/50673539/worddav522cd1dc8dc7759cbf74e1d13b9ef1e6.png?version=1&amp;modificationDate=1595599150807&amp;api=v2" style="height:288px; width:607px" /><br /> <br /> Oluşan muhasebe fişinde;<br /> Kullanım hakkı -&gt; haklar muhasebe koduna</p> <p>Yıl içindeki ana para tutarı -&gt;Kira Yükümlülüğü Kısa</p> <p>Gelecek yıllar içindeki ana para tutarı -&gt; Kira Yükümlülüğü Uzun muhasebe kodlarına yazılır.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/50673539/worddav71638f5e8f8f083d463860b502de60f8.png?version=1&amp;modificationDate=1595599150783&amp;api=v2" style="height:322px; width:603px" /><br /> <img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/50673539/worddav1763fb100a79aa5292f44b107444eb7b.png?version=1&amp;modificationDate=1595599150757&amp;api=v2" style="height:221px; width:606px" /></p> <p>Kiralama kaydı üzerinden F9 menüde yer alan kiralama taksit hareketleri penceresi açılarak ilgili ay için ödeme yapılır.</p> <p>Ödeme sonucu banka gönderilen havale/EFT fişi oluşturulur.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/50673539/worddavb220fa58cf6371225413c8558b7ab353.png?version=1&amp;modificationDate=1595599150733&amp;api=v2" style="height:339px; width:610px" /></p> <p>Kiralama ödeme planı üzerinde hesaplanan amortisman ve faiz giderlerinin muhasebe kayıtları;</p> <p>Genel Muhasebe-İşlemler-Muhasebeleştirme-Finans İşlemleri altında yer alan Faaliyet Kiralama İşlemleri seçeneği ile yapılır.</p> <p>Yapılan ödeme karşılığı alınan satınalma faturasının detaylar tabında sözleşme no girilerek veya</p> <p>Kiralama işlemleri F9 menüden satınalma sözleşmeleri penceresi açılarak F9 menüden bağlı faturalar penceresi üzerinden fatura eklenerek giriş yapılabilir.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/50673539/worddavc5bca03adfa66d84ecd57e9d506cab5c.png?version=1&amp;modificationDate=1595599150713&amp;api=v2" style="height:391px; width:436px" /></p> <p>Faaliyet kiralama işlemleri filtresinde tarih aralığı verilerek ilgili tarihteki tüm faaliyet kiralama işlemlerinin amortisman ve faiz muhasebe kayıtları oluşturulur.</p> <p>Seçilen kiralama işlemlerinin muhasebe kayıtları oluşturulabilir.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/50673539/worddav0dca2c37ad2cf867302429e2cf442073.png?version=1&amp;modificationDate=1595599150687&amp;api=v2" style="height:230px; width:608px" /></p> <p>Oluşan TFRS düzeltme fişinde; Amostisman tutarı Haklar muhasebe kodunun alacak ayağına Amortisman hesabının borç ayağına yazılır.</p> <p>Faiz tutarı; Kira yükümlüğünün muhasebe kodunun alacak ayağına Genel yönetim giderlerin borç ayağına yazılır.</p> <p><img src="https://docs.logo.com.tr/download/attachments/50673539/worddav02dc2a1c08429513b7e3abaac712160e.png?version=1&amp;modificationDate=1595599150430&amp;api=v2" style="height:250px; width:610px" /><br /> Kiralama taksit ödemeleri ve muhasebe kayıtları tamamlandığında Kira yükümlülüğü hesabı borç ve alacak ayakları eşit olacaktır. Haklar ve birikmiş amortismanlar hesabı ayakları eşit olacaktır.<br /> Finans-Diğer Raporlar-Kiralama Kayıtları Listesi Raporu&#39;na türü filtresi eklenerek finansal kiralama ve faaliyet kiralama kayıtlarının raporlanması sağlanmıştır.</p>

Paylaşmak için tıkla!

Kullanıcı Yorumları

Hakkımda Temel Bilgiler

1992 yılı İstanbul doğumluyum. "Beykent Üniversitesi/Bilgisayar Programcılığı" bölümü mezunuyum, 7 yılı aşkın süredir Logo firmasının üretmiş olduğu ERP ürünlerine teknik destek vermek üzere “Logo Erp Danışmanı/Sistem Uzmanı” olarak çalıştım. 2020 Şubat ayında yıllardır hayalini kurduğum "kendi işimi yapma" düşüncemi hayata geçirmek üzere DGN Yazılım firmasını kurdum. Ayrıca .Net C# (MVC) yazılım dilini kullanarak Web tabanlı/Mobil Uyumlu, Logo yazılım entegreli ya da tamamen bağımsız uygulamalar geliştiriyorum.

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın..Sahip olduğum sertifikalar;


Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arşiv-Defter-Mutabakat-İrsaliye);

 • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
 • Kurulum ve kurgulama ,
 • Yerinde servis ve uzak bağlantı teknik destek,
 • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak,proje kapsamında SQL raporları),
 • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates),
 • Logo ürünlerine uyumlu,ek/yardımcı program geliştirme(C# (MVC) Web Form),
 • Veritabanı bakım işlemleri,
 • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.


Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim, saygılarımla ..

2

 • Name

  Eray Doğan

 • Age

  27

 • Website

  www.eraydogan.com.tr

 • Hometown

  İstanbulÖz Geçmişim

 • İş Hayatı

 • 2010-2014

  Ata Bilgisayar

  Teknik destek uzmanı

  Bilgisayar ve server bakım , onarım işlemleri. Network kurulum işlemleri . Satış danışmanı.

 • 2014-2017

  Ata Bilgisayar

  Logo Sistem Uzmanı

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.

 • 2017-2020

  Aksu Yazılım

  Logo Sistem Uzmanı/Bölüm Sorumlusu

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates)
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.
  • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.

 • 2020-Şubat ( Devam Ediyor )

  DGN Yazılım www.dgn-yazilim.com

  Kurucu

   Logo ürünleri;
  • Destek
  • Eğitim
  • Satış
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları)
  • Logo entegreli ya da bağımsız yazılım geliştirmeleri

 • EĞİTİM

 • 2006-2010

  Gürpınar İMKB E.M.L

  Ağ İşletmenliği

 • 2018-2020

  Beykent Üniversitesi

  Bilgisayar Programcılığı(İÖ)

 • Lisanslar ve Sertifikalar

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Tiger 3-Logo Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Uyarlama Uzmanı (Windows)

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Tiger 3 Enterprise Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo E-Fatura Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Bordro Plus Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Go 3 Sistem Uzmanı

 • Gönüllü Deneyimler

 • 2016(Devam Ediyor)

  Blogger

  www.eraydogan.com.tr

  Amacım iş hayatımda edindiğim bilgi ve tecrübelere web üzerinden erişebilmek, kod içeriği olmayan bilgileri ise herkesle paylaşmaktır.

Yetenekler

Logo Sistem Uzmanı

100%

Logo Database(Raporlama/Trigger/Function/Updates)

100%

Microsoft SQL Server

90%

HTML,CSS Jquery

25%

Proje Yönetimi

90%

T-SQL

85%

Logo Object Designer(LOD)

95%

Asp MVC

30%

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

LOD(Logo Object Designer) İle İsteğe Özel Uyarlanan Formlar

Daha fazla yapılmış işleri görmek için lütfen irtibata geçin.

TALLP : İlksatırdagirilensatıselemanı2.Satırda ki caride yoksa satır girisini engelle

TALEP : Kredi kartı fişlerinde geri ödeme planı uygulanmamış ise fişi kayıt ettirmesin.

TALEP : Miktar girişi yapıp tab ile kolon değişikliği yaptımda malzeme içinde ki paket miktarını göstersin.

TALEP : Sipariş fiş numarası değişirse bilgi maili gönderilmesi

TALEP : Sipariş fişlerinde satırda yeni bir kolona veri girişi yapıp , raporlarda kullanmak istiyorum

TALEP : Cari hesaba gireceğim bilgileri sipariş fişinde cari seçildiğinde kullanıcıya bilgi şeklinde listelesin.Aynı zamanda yanında ki alanda yazılan bilgi gözüksün .İlk Proje :) ;

TALEP : Sipariş kolonlarında malzemenin fiili stok bilgisini görmek istiyorum.

TALEP : Malzeme browserında ihtayaca özel bilgiler isteniyor.(2.Birim,özelkod vb.)

TALEP : Türü karma koli olan malzemenin çıkışı olduğunda , karma koli satırlarında tanımlı olan malzemeler ( tanımlanan miktar kadar ) stoğumdan düşsün .Not:Fişler birbirlerine fişno-özelkod ile bağlılar (burası müşteriye göre değişebilir) Fiş Çıkartıldığında ilgili sarf fişininde çıkarılabilmesi sağlanmıştır.

TALEP : Carinin tahsil etmediğim çeklerinin TL Tutar bazında , cari hesap browserında görmek istiyorum.

TALEP : Yıl ortasında ya da yıl sonlarında ambarlarımızı saymak istiyoruz , bu işlem için stokların sıfırlanması gerekiyor ( ambar sayımı işimi çok uzatıyor ) .Not:( Seri lot ve stok yeri takibi olan ürünler hariç )

Blogs Slider

<p>ModelState.Isvalid methodu bilindiği üzere HttpPost üzerinden gelen sınıflar için yapılacak bir kontrol.&nbsp;</p> <p>Aşağıda ki sorgu ile içine aldığı class ın tüm Data&nbsp;Annotations özelliklerini kontrol edip buna uygunluğunu kontrol edip geriye bool değer döndüren bir methoddur.</p> <

<p><strong>Bağlantı Şeması</strong></p> <p>2.71.00.00 sürüm ile fişlere Bağlantı Şeması özelliği eklenmiştir. Bu özellik ile fişlerin F9 menüsüne &quot;Bağlantı Şeması&quot; seçeneği eklenerek,fişin önceki ve sonraki bağlantılarının ekranda gösterilerek incele modunda açılabilmesi sağlanmıştır.</

<p><strong>Mutabakat İşlemlerin e-Mutabakat Portalına Gönderilmesi</strong></p> <p>e-Mutabakat geliştirmeleri GO 3, GO 3 Wıngs, Tiger 3, Tiger Wings, Tiger 3 Enterprise ve Tiger Wings Enterprise ürünlerinde 2.66.00.00 sürümü ile birlikte kullanılır.</p> <p>eLogo tarafından geliştirilen ve Lbsl

<h1><a href="https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=50668835">Kampanya Kartında Yeni Fonksiyonlar</a></h1> <p>Perakende sektöründe yaygın olarak kullanılan kampanya tanımlarının desteklenmesinin sağlanması amacıyla kampanya kartı içerisine yeni fonksiyonlar eklenmiştir.</p> <p>M

İletişim


Talep ve görüşleriniz için formu doldurabilir ya da www.dgn-yazilim.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

DGN YAZILIM VE DANIŞMANLIK

www.dgn-yazilim.com

Telefon: 0850 4415 346


Benimle herhangi bir konuda iletişime geçmek için formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapacağım.