Binek Araç Alımlarının Amortisman Hesaplamasında G...

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın.


Binek Araç Alımlarının Amortisman Hesaplamasında Giderlerin Kısıtlanması

 • Kulanıcı Adı
 • 06.01.2021
 • 0

<p>7194 Sayılı Kanun Kapsamında, İşletmelerin sahip olduğu veya kiraladığı binek otolar için yapılacak harcamaların tamamı gider olarak dikkate alınmamalıdır.</p> <p>Binek otomobilleri edinirken ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider kaydedilebilecek kısmı her sene belirli bir limitle sınırlandırılır. Aynı şekilde bu vergilerin maliyet bedeline eklenmesi halinde veya otomobilin ikinci el olarak edinilmesi halinde, amortismana tabi tutarı içinde limit sınırlaması getirilmektedir. Bu limitleri geçen tutar kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilir.</p> <p>Logo uygulamalarında bu hesaplamaların takibi için yapılacaklar aşağıdaki gibidir:</p> <p><strong>Sabit Kıymetlerin Edinim Şekli</strong></p> <p>Binek otomobillerin edinim şekli Sabit Kıymet tanım kartı içerisinde Sabit Kıymet Bilgileri sekmesinde bulunan&nbsp;<strong>Edinim</strong>&nbsp;<strong>Şekli</strong>&nbsp;alanından belirlenir. Edinim Şekli aşağıda belirtilen seçenekleri içerir:<br /> &bull; Sıfır Oto (Gider)<br /> &bull; Sıfır Oto (Maliyet)<br /> &bull; 2. El Oto</p> <p><strong>Edinim Şekli Limit Tanımları</strong></p> <p>Binek otomobil satınalma işlemlerinin mevzuata göre gerçekleştirilmesi için sabit kıymetin edinim şekline göre tutar limitleri Duran Varlık Yönetimi-Ana Kayıtlar menüsü altında bulunan&nbsp;<strong>Edinim Şekli</strong>&nbsp;<strong>Limit</strong>&nbsp;<strong>Tanımları</strong>&nbsp;ekranından tanımlanır.</p> <p>Edinim Şekli aşağıda belirtilen seçenekleri içerir:<br /> &bull; Sıfır Oto (Gider)<br /> &bull; Sıfır Oto (Maliyet)<br /> &bull; 2. El Oto<br /> Ekranında Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi ve Tutar bilgisi girilir. Geçmiş yıllardaki girilen yıl ve tutar bilgisi tutulur.</p> <p><strong>KKEG Hesapları</strong></p> <p>Malzeme kartı (Sabit Kıymet) olduğunda Muhasebe hesapları seçeneklerinde KKEG Hesabı seçeneği tanımlanır. Muhasebe bağlantı kodları, sabit kıymetler altında KKEG Hesabı seçeneği tanımlanır.</p> <p>Satınalma faturalarında kullanılan sabit kıymetler, ilgili edinim şekline ve edinim şekli limit tanımındaki tutarlara göre muhasebe hesaplarında gider yazılacak tutar, KKEG hesabına yansır.</p> <p><strong>ÖTV Tutarı</strong></p> <p>Sabit Kıymet Kayıtları penceresinde bulunan ÖTV tutarı alanı Binek otomobillere ait ÖTV Tutarının belirtildiği alandır. Bu alan binek otomobillerin amortisman hesaplamalarında kullanılır.</p> <p>Satınalma işlemi sonucu araç için ödenen ÖTV+KDV hariç fiyatı Maliyeti alanına yazılır.</p> <p>Aracın ÖTV tutarı ÖTV tutarı alanına ve KDV tutarı KDV tutarı alanlarına yazılır.</p> <p>Amortisman hesaplama işleminde binek otomobil için ÖTV+KDV maliyete yansıtılsın seçildiğinde Maliyet+ÖTV Tutarı+KDV tutarı üzerinden hesaplama yapılır.</p> <p>Amortisman hesaplama işleminde binek otomobil için ÖTV+KDV gider yansıtılsın seçildiğinde Maliyet üzerinden hesaplama yapılır.</p> <p>Sabit kıymet kartında edinim şekli sıfır oto seçilmiş ise; Maliyet, ÖTV Tutarı, KDV Tutarı ayrı yazılır.</p> <p>Sıfır oto seçilmemiş ise Maliyet = Net Tutar + Ek Vergi Tutarı yazılır.</p> <p><strong>Örnekler</strong>;</p> <p>Örneklerde sabit kıymet kaydında amortisman hesaplama seçeneklerinde Amortisman Türü= Normal Amortisman, Oranı % = 20 ve Amortisman Süresi yıl=5 olarak tanımlanmıştır.<br /> Kıst amortisman yöntemine dikkat edilmelidir.</p> <p>Edinim Şekli Limit Tanımları&rsquo;nda tanımlanan değerler 2020 yılı için;<br /> &bull; Sıfır Oto KDV+ÖTV &Uuml;st Sınır Bedeli (Gider) / 160.000 TL<br /> &bull; Sıfır Oto KDV+ÖTV &Uuml;st Sınır Bedeli (Maliyet) / 300.000 TL<br /> &bull; İkinci El Oto &Uuml;st Sınır Bedeli / 300.000 TL</p> <p><strong>Örnek 1: Araç alımı KDV+ÖTV gider kaydedilirse (parametre limitinin altında)</strong></p> <p>Firma, 01.03.2020 tarihinde ÖTV+KDV hariç satış fiyatı 125.000 TL olan bir binek otomobili satın almıştır. Bu araç için 75.000 ÖTV ve 36.000 KDV ödenmiştir.</p> <p>Kurum satın almış olduğu binek otomobil için ödediği KDV ve ÖTV tutarlarını gider olarak kayıtlarına almıştır.</p> <p>Sabit kıymet bilgi kartında seçilmiş olan &quot;Edinim Şekli&quot; tipi kontrol edilerek, eğer &quot;Sıfır Oto (Gider)&quot; seçili ise (ÖTV + KDV gider olarak kaydedildiği için) aracın net fiyatı, Edinim Şekli Limit Tanımları &quot;Sıfır Oto Alımı KDV+ÖTV &Uuml;st Sınır Bedeli (Gider)&rdquo; parametresindeki değeri ile karşılaştırılır. Eğer bu limiti aşıyorsa, üst sınır tutarı kadarlık kısmı amortisman gideri olarak kaydedilir.</p> <p>Amortisman Hesabı; 125.000 * %20 / 12 = 2.083,33 TL</p> <p><strong>Örnek 2: Araç alımı KDV+ÖTV gider kaydedilirse (parametre limitinin üstünde)</strong></p> <p>Firma, ÖTV+KDV hariç alış fiyatı 170.000 TL olan bir binek otomobili satın almıştır. Bu araç için 102.000 ÖTV ve 48.960 KDV ödenmiştir.</p> <p>Satınalma faturasında muhasebe kodlarına yazılacak tutar;<br /> &bull; KDV ve ÖTV gider yazılacağından, Edinim Şekli Limit Tanımları ile karşılaştırılır,</p> <p>(&Uuml;st sınır maliyet 300.000) &ndash; (&Uuml;st sınır Gider 160.000) çıkarılır. 140.000 TL üzerinden kontrol yapılarak140.000 TL &lt; 150960 olduğu için 10.960 TL.lik kısmı için gider yazılamayacağından KKEG hesabına aktarılır.</p> <p>Muhasebe kodları penceresine yazılacak şekli aşağıdaki gibidir:<br /> --------------------------------------------------------------------------</p> <p>254 Taşıtlar&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;170.000</p> <p>191 İndirilecek KDV&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;48.960</p> <p>770 Genel Yönetim Gideri&nbsp; &nbsp; &nbsp;91.040</p> <p>689 (KKEG) 10.960</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;320 Satıcılar&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 320.960</p> <p>Sabit kıymet kaydı amortisman hesaplaması işleminde Sıfır Oto KDV+ÖTV &Uuml;st Sınır Bedeli (Gider) olan 160.000&lt;170.000 olduğu için 10.000 TL&#39;lik kısmı için amortisman gideri yazılmaz.</p> <p>Gider yazılmayan tutar için amortisman ve değerleme tablosunda bulunan KKEG Dönemsel Amortisman kolonuna, hesaplama işleminde KKEG gider tutarı yazılır.</p> <p>Amortisman Hesabı;</p> <p>170.000 * %20 / 12 = 2.833,33 TL</p> <p>Amortisman Gideri yazılabilecek tutar;</p> <p>160.000 * %20 / 12 = 2.666,66 TL</p> <p>KKEG olarak yazılacak kısım;</p> <p>2.833,33 &ndash; 2.666,66 = 166,67 TL</p> <p>Muhasebe kodları penceresine yazılacak şekli aşağıdaki gibidir:<br /> --------------------------------------------------------------------------<br /> 254 Taşıtlar&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.666,66<br /> 689 (KKEG)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;166,67<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 257 Birikmiş Amortisman&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.833,33</p> <p><strong>Örnek 3: Araç alımı KDV+ÖTV maliyet kaydedilirse (parametre limitinin altında)</strong></p> <p>Araç bedeli 125.000 olduğunda ve KDV + ÖTV tutarı maliyete eklendiği senaryoda ise sabit kıymet kartındaki &quot;Edinim Şekli&quot; tipi Sıfır Oto (Maliyet) olarak seçilir. Bu araç için 75.000 ÖTV ve 36.000 KDV ödenmiştir.</p> <p>Sabit kıymet kartındaki alış fiyatına 125.000 + 75.000 + 36.000 = 236.000 TL yazılır.</p> <p>Edinim Şekli Limit Tutarları karşılaştırılarak &quot;Sıfır Oto KDV+ÖTV &Uuml;st Sınır Bedeli (Maliyet)&quot; değeri kontrol edilir, 300.000&gt;236.000 olduğu için tüm tutar amortisman gideri olarak yazılır.</p> <p>Amortisman Hesabı;</p> <p>236.000 * %20 / 12 = 3.933,33 TL</p> <p>Muhasebe kodları penceresine yazılacak şekli aşağıdaki gibidir:<br /> --------------------------------------------------------------------------<br /> 255 Demirbaşlar&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.933,33<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;257 Birikmiş Amortisman&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.933,33</p> <p><strong>Örnek 4: Araç alımı KDV+ÖTV maliyet kaydedilirse (parametre limitinin üstünde)</strong></p> <p>Otomobil bedeli 170.000 olduğunda ve KDV + ÖTV tutarı maliyete eklendiğinde sabit kıymet kartındaki &quot;Edinim Şekli &quot; tipi Sıfır Oto (Maliyet) olarak seçilir.</p> <p>Bu araç için 102.000 ÖTV ve 48.960 KDV ödenmiştir.</p> <p>Satınalma faturasında muhasebe kodları aşağıdaki gibi oluşmalıdır.</p> <p>Muhasebe kodları penceresine<br /> --------------------------------------------------------------------------<br /> 254 Taşıtlar&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;320.960</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;320 Satıcılar&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 320.960</p> <p>Sabit kıymet kaydında Maliyeti 170.000 ÖTV Tutarı 102.000 KDV Tutarı 48.960 yazılır.</p> <p>Toplam 320.960 TL üzerinden hesaplama yapılır.</p> <p>Edinim Şekli Limit Tutarları karşılaştırılarak &quot;Sıfır Oto KDV+ÖTV &Uuml;st Sınır Bedeli (Maliyet)&quot; değeri kontrol edilir, 300.000&lt;320.960 olduğu için &Uuml;st sınır olan 300.000&rsquo;lik kısmı için amortisman gideri yazılır. Kalan 20.960 için KKEG hesaplanır.</p> <p>Amortisman Hesabı;</p> <p>320.960 * %20 / 12 = 5.349,33 TL</p> <p>Amortisman Gideri yazılabilecek tutar;</p> <p>300.000 * %20 / 12 = 5.000,00 TL</p> <p>KKEG olarak yazılacak kısım;</p> <p>5.349,33 - 5.000,00 = 349,33 TL</p> <p>Muhasebe kodları penceresine<br /> --------------------------------------------------------------------------<br /> 254 Taşıtlar&nbsp; &nbsp; &nbsp;5.000,00<br /> 689 KKEG&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 349,33</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;257 Birikmiş Amortisman&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5.349,33</p> <p><strong>Örnek 5: 2.el oto alımı (parametre limitinin altında)</strong></p> <p>Firma, KDV hariç satış tutarı 130.000 TL olan bir binek otomobili satın almıştır. %18 oranında KDV&rsquo;ye tabi araç için KDV dahil 153.400 TL&rsquo;lik satınalma faturası girilmiştir.&nbsp; Ödenen 23.400 TL&#39;lik KDV tutarını gider olarak kayıtlarına alınmıştır.</p> <p>Sabit kıymet kartındaki &quot;Edinim Şekli&quot; tipi &quot;İkinci El Oto&quot; olarak seçilir.</p> <p>Bu durumda sabit kıymet kaydında maliyeti 130.000 TL yazılır.</p> <p>Maliyet + KDV Tutarı toplanarak Edinim Şekli Limit Tanımlarında &quot;İkinci El Oto &Uuml;st Sınır Bedeli&quot; ile kontrol sağlanır.</p> <p>130.000+23.400=153.400&lt;300.000 olduğu için tümü amortisman gideri olarak yazılır.</p> <p>Amortisman Hesabı;</p> <p>130.000 TL * %20 / 12 =2.166,66</p> <p>Muhasebe kodları penceresine<br /> --------------------------------------------------------------------------<br /> 254 Taşıtlar&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.166,66</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;257 (Birikmiş Amortisman&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.166,66</p> <p><strong>Örnek 6: 2.el oto alımı (parametre limitinin üstünde)</strong></p> <p>Firma, KDV hariç satış tutarı 270.000 TL olan bir binek otomobili satın almıştır. %18 oranında KDV&rsquo;ye tabi araç için KDV dahil 318.600 TL&rsquo;lik satınalma faturası girilmiştir. Ödenen 48.600 TL&#39;lik KDV tutarını gider olarak kayıtlarına alınmıştır.</p> <p>Sabit kıymet kartındaki &quot;Edinim Şekli&quot; tipi &quot;İkinci El Oto&quot; olarak seçilir.</p> <p>Bu durumda sabit kıymet kaydında maliyeti 270.000 TL yazılır.</p> <p>Maliyet + KDV Tutarı toplanarak Edinim Şekli Limit Tutarları karşılaştırılır ve &quot;İkinci El Oto &Uuml;st Sınır Bedeli&quot; ile kontrol sağlanır.</p> <p>270.000+48.600=318.600&lt;300.000 olduğu için üst sınır olan 300.000 TL&rsquo;lik kısmına kadar olan tutar için amortisman gideri yazılır. Kalan 18.600 TL için KKEG hesaplanır.</p> <p>Amortisman Hesabı;</p> <p>270.000 TL * %20 / 12 =4.500</p> <p>Toplam Gider yazılabilecek tutar;</p> <p>300.000 * %20 / 12 = 5.000,00 TL</p> <p>Sabit kıymet toplam maliyet (maliyet+kdv)</p> <p>318.600 * %20 / 12 = 5.310,00 TL</p> <p>KKEG olarak yazılacak kısım;</p> <p>5.310,00 &ndash; 5.000,00 = 310 TL</p> <p>Amortisman muhasebe kodları penceresine<br /> --------------------------------------------------------------------------<br /> 254 Taşıtlar&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4.190,00</p> <p>689 KKEG&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 310,00</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;257 Birikmiş Amortisman&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.500</p>

Paylaşmak için tıkla!

Kullanıcı Yorumları

Hakkımda Temel Bilgiler

1992 yılı İstanbul doğumluyum. "Beykent Üniversitesi/Bilgisayar Programcılığı" bölümü mezunuyum, 7 yılı aşkın süredir Logo firmasının üretmiş olduğu ERP ürünlerine teknik destek vermek üzere “Logo Erp Danışmanı/Sistem Uzmanı” olarak çalıştım. 2020 Şubat ayında yıllardır hayalini kurduğum "kendi işimi yapma" düşüncemi hayata geçirmek üzere DGN Yazılım firmasını kurdum. Ayrıca .Net C# (MVC) yazılım dilini kullanarak Web tabanlı/Mobil Uyumlu, Logo yazılım entegreli ya da tamamen bağımsız uygulamalar geliştiriyorum.

Logo Yazılım Ürünleri Destek, Eğitim, Satış, Raporlama ve Özel Yazılım Talepleriniz İçin DGN YAZILIM Açıldı !

Yaşadığınız tüm problemlerin çözümü için lütfen Tıklayın..Sahip olduğum sertifikalar;


Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arşiv-Defter-Mutabakat-İrsaliye);

 • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
 • Kurulum ve kurgulama ,
 • Yerinde servis ve uzak bağlantı teknik destek,
 • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak,proje kapsamında SQL raporları),
 • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates),
 • Logo ürünlerine uyumlu,ek/yardımcı program geliştirme(C# (MVC) Web Form),
 • Veritabanı bakım işlemleri,
 • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.


Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim, saygılarımla ..

2

 • Name

  Eray Doğan

 • Age

  27

 • Website

  www.eraydogan.com.tr

 • Hometown

  İstanbulÖz Geçmişim

 • İş Hayatı

 • 2010-2014

  Ata Bilgisayar

  Teknik destek uzmanı

  Bilgisayar ve server bakım , onarım işlemleri. Network kurulum işlemleri . Satış danışmanı.

 • 2014-2017

  Ata Bilgisayar

  Logo Sistem Uzmanı

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.

 • 2017-2020

  Aksu Yazılım

  Logo Sistem Uzmanı/Bölüm Sorumlusu

   Logo Erp ve E-Dönüşüm ürünleri için (Go3,Tiger3,E-(Fatura-Arsiv-Defter-Mutabakat);
  • Eğitim ( Standart,konu odaklı,bireysel,ürün uzmanlık,özel raporlama),
  • Kurulum ve kurgulama
  • Yerinde ve uzak bağlantı teknik destek
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları )
  • SQL üzerinden uygulanabilecek,iş kolaylaştıran ek çözümler(Trigger,Insert,Procedure,Functions,Updates)
  • Logo ürünlerine uyumlu,ihtiyaca özel ek/yardımcı program geliştirme
  • Veritabanı bakım işlemleri hizmetleri vermekteyim.
  • LOD(Logo Object Designer) ile ihtiyaca özel arayüz uyarlamaları hizmetleri vermekteyim.

 • 2020-Şubat ( Devam Ediyor )

  DGN Yazılım www.dgn-yazilim.com

  Kurucu

   Logo ürünleri;
  • Destek
  • Eğitim
  • Satış
  • SQL raporlama (Genellikle Logo ürünleri veritabanını baz alarak yapılacak SQL raporları)
  • Logo entegreli ya da bağımsız yazılım geliştirmeleri

 • EĞİTİM

 • 2006-2010

  Gürpınar İMKB E.M.L

  Ağ İşletmenliği

 • 2018-2020

  Beykent Üniversitesi

  Bilgisayar Programcılığı(İÖ)

 • Lisanslar ve Sertifikalar

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Tiger 3-Logo Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Uyarlama Uzmanı (Windows)

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Tiger 3 Enterprise Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo E-Fatura Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Bordro Plus Sistem Uzmanı

 • 2018-2025

  LOGO Yazılım

  Logo Go 3 Sistem Uzmanı

 • Gönüllü Deneyimler

 • 2016(Devam Ediyor)

  Blogger

  www.eraydogan.com.tr

  Amacım iş hayatımda edindiğim bilgi ve tecrübelere web üzerinden erişebilmek, kod içeriği olmayan bilgileri ise herkesle paylaşmaktır.

Yetenekler

Logo Sistem Uzmanı

100%

Logo Database(Raporlama/Trigger/Function/Updates)

100%

Microsoft SQL Server

90%

HTML,CSS Jquery

25%

Proje Yönetimi

90%

T-SQL

85%

Logo Object Designer(LOD)

95%

Asp MVC

30%

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

SQL Veritabanı Üzerinden Yapılmış, İş Kolaylaştırıcı Ek Çözümler(Trigger,Function,Stored Procedure vb.)

Daha fazla çözüm görüntülemek için irtibata geçebilirsiniz.

TALEP : Cariye ait Iban numarası değiştiğinde bunun loglanması ve raporlanmasını istiyoruz.

TALEP : Sipariş browserımda filtre var 'Sevk Edilmeyenleri' listeliyorum . Siparişimizi sevk ettiğimizde henüz müşteriye ulaşmadığı için sevk irsaliyesi statüsünü 'Öneri' olarak kayıt ediyoruz. Siparişi sevk etsekte henüz irsaliye statüsü 'öneri' olduğu için sipariş browserında listeleniyor . Bunun listelenmesini istemiyorum . Çözüm Siparişin tamamı sevk olduğunda sipariş Döküman İzleme Numarasına '1' yazdırılacak ( Trigger ile ) . Sipariş filtresinde döküman izleme numarası 1 olanları getirme dediğimizde talebiniz gerçekleşmiş oluyor .

TALEP : Yapılacak bir proje için çıkış maliyetinin fifo yöntemine göre maliyetinin hesaplayan bir function ihtiyacına istinaden yazılmış bir trigger

TALEP : Malzeme kodlarına verilecek kategori numarasına göre yazdırma ekranında gruplanması isteniyor.

TALEP : Malzeme eklendiğinde barkod numarasını 1 artırma işlemi

TALEP : Tüm malzemelerimin kataloğumda sayfa numaraları mevcut.Sipariş girerken doğal olarak bu sıralamaya dikkat edilemiyor ancak kağıt çıktı alınırken sipariş satırları bu sıralamaya göre çıksın istiyorum .Çözüm ; Malzeme kartları içerisinde herhangi bir alana sayfa numaraları yazıldı;

TALEP : İrsaliye eklendiğinde bilgi maili atılması isteniyor.

TALEP : Malzeme özel kodunda ki veriyi sipariş satırına yazdırma işlemi.

TALEP : Logoya girilen ödemesiz siparişlerin, ödemeli olarak değiştirilmesi.(Veritabanından)

TALEP : Kaynak firmamdaki malzemeye ait varyantların özellik seti ve değerlerin aynıları hedef firmada da var . Ancak varyant kodları birbirinden farklı , yapılacak yazılım projesi için bu varyant kodların aynı olması gerekiyor .Çözüm : Yazılan cursor ile malzeme kartlara ait birden fazla özellik seti ve değerleri tek satır haline alınıp yeni tabloya farklı firma numaraları ile yazılması sağlandı .Gerisi tablo üzerinden eşitleme yaparak farklı varyant kodlarını eşitleme update'i oldu.Proje resimlerinden de konuyu detaylı anlamak mümkün.

TALEP : Satış elemanında ki veriyi yetki koduna yazdırma işlemi.

TALEP : Sipariş eklendiğinde mail atılması işlemi.

TALEP : Cari hesapta girdiğim ülke bilgisini sipariş browserında görmek istyiorum . (Lod kullanmak istemiyorum ) Çözüm :Siparişte tanımlı tablo oluşturuldu ( arayüz uyarlama ile ) bu tanımlı tablo da ülke diye bir kolon oluşturuldu . Öncelikle Oluşturulan Ülke İsmi Arayüz uyarlama ile browsera çekilip listelenmesi sağlandı . Ardından yazılan trigger ile sipariş kaydolduğunda cari de ki ülke bilgisini bu tabloya yazması sağlanıldı

TALEP : Talep fişi girerken satıra gireceğim bilgiler üzerinden formül hesaplaması yapıp , bunu satır açıklamasına yazmasını istiyorum . (Çap bilgisi doluysa a formülünden, dolu değilse b formülden hesaplamasını istiyorum ) Çözüm : Talep fişlerinde 4 adet tanımlı alan oluşturuldu(LG_003_03_DEFNFLDSTRANV) . Bu alanlar üzerinde girilen bilgileri trigger ile talep fişinde ki satıra yazılması sağlandı.

TALEP : Tablo-Html görünümünde irsaliye satırlarınım mail atılmasını istiyoruz.

TALEP : Vereceğim excel belgesi üzeinden malzeme - kkk atamalarının insert edilmesi

TALEP : Malzemeye ait ataması yapılan özellik seti değerlerini tek bir kolonda toplayacak bir function yazılması isteniyor(Yazılımcı Tarafından).Yazılımcı sorgusunda örneğin select * from LG_003_ITEMS gibi sonuç dönen tablosunda function kullanarak ilgili malzemeye ait özelliklerin tek kolonda toplanmasını istiyor. Çözüm :Function yazıldı,select sorgusuna eklenerek çözüme ulaştırıldı

TALEP : Resimde ki sitede 'Özellikler' dediği kısım Logoda ki Özellik Seti Kodundan geliyor.Altında ki bilgiler ise Özellik Koduna ait değerleri listeliyor.Bizden istenen ise yazılacak functiona verilecek özellik seti kodu ve değerlerine göre malzeme kodu dönecek bir sql sorgusuydu . Sorgu sonucu aşağıda ki malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

TALEP : Gelen e-faturalarımızı logo connectten 'kaydet' ile içeri almıyoruz.Fatura çıktısını alıp logoya manuel işliyoruz.Bu durumda logoda faturaya sağ tuş e-fatura/e-arşiv görüntüle dediğimizde faturanın görüntü şablonu gelmiyor . Çözüm : Yazılan trigger ile fatura kayıt olduğunda logo connecte gidip görüntü şablonunu logoda ki faturanın içine alması sağlandı .

TALEP : Talep :Verilen fatura numarası ve ödeme plan koduna göre ödeme hareketlerini güncelle

TALEP : Verilen formüle göre ürünlerin stokta kalmasını hesaplayan bir procedure hazırlanması

Talep: Dövizli bakiyelerimi, son ödeme ve son satış tarihlerini de ana ekranımda görmek istiyorum

LOD(Logo Object Designer) İle İsteğe Özel Uyarlanan Formlar

Daha fazla yapılmış işleri görmek için lütfen irtibata geçin.

TALLP : İlksatırdagirilensatıselemanı2.Satırda ki caride yoksa satır girisini engelle

TALEP : Kredi kartı fişlerinde geri ödeme planı uygulanmamış ise fişi kayıt ettirmesin.

TALEP : Miktar girişi yapıp tab ile kolon değişikliği yaptımda malzeme içinde ki paket miktarını göstersin.

TALEP : Sipariş fiş numarası değişirse bilgi maili gönderilmesi

TALEP : Sipariş fişlerinde satırda yeni bir kolona veri girişi yapıp , raporlarda kullanmak istiyorum

TALEP : Cari hesaba gireceğim bilgileri sipariş fişinde cari seçildiğinde kullanıcıya bilgi şeklinde listelesin.Aynı zamanda yanında ki alanda yazılan bilgi gözüksün .İlk Proje :) ;

TALEP : Sipariş kolonlarında malzemenin fiili stok bilgisini görmek istiyorum.

TALEP : Malzeme browserında ihtayaca özel bilgiler isteniyor.(2.Birim,özelkod vb.)

TALEP : Türü karma koli olan malzemenin çıkışı olduğunda , karma koli satırlarında tanımlı olan malzemeler ( tanımlanan miktar kadar ) stoğumdan düşsün .Not:Fişler birbirlerine fişno-özelkod ile bağlılar (burası müşteriye göre değişebilir) Fiş Çıkartıldığında ilgili sarf fişininde çıkarılabilmesi sağlanmıştır.

TALEP : Carinin tahsil etmediğim çeklerinin TL Tutar bazında , cari hesap browserında görmek istiyorum.

TALEP : Yıl ortasında ya da yıl sonlarında ambarlarımızı saymak istiyoruz , bu işlem için stokların sıfırlanması gerekiyor ( ambar sayımı işimi çok uzatıyor ) .Not:( Seri lot ve stok yeri takibi olan ürünler hariç )

Blogs Slider

<h1>&nbsp;</h1> <p>Logo uygulamalarının ağ üzerinden kullanıldığı durumlarda, HELP görüntülenmek istenirse &ldquo;<strong>Navigation to the webpage was canceled</strong>&rdquo; hatası alınabilir. (Resim 1)</p> <p>Bu hata Microsoft&rsquo; un yayınladığı bir güvenlik paketinden kaynaklanmaktadır

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#a94442">İmza doğrulamasında hata alındı. counter signature : _ac9679bf-bbdb-4ce9

<p>7194 Sayılı Kanun Kapsamında, İşletmelerin sahip olduğu veya kiraladığı binek otolar için yapılacak harcamaların tamamı gider olarak dikkate alınmamalıdır.</p> <p>Binek otomobilleri edinirken ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider kaydedilebilecek kısmı her sene be

<h1><strong>İthalat İşlemlerinde Masrafların Dağıtımı</strong></h1> <p>Kaynak : https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=50668804<br /> İthalat, yurt dışındaki bir firmadan, menşei yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kad

<h1><a href="https://docs.logo.com.tr/display/T3KD/Exceltrans">Exceltrans</a></h1> <p><strong>ExcelTrans Nedir?</strong><br /> <br /> ExcelTrans, Excel dosyası aracılığıyla kart ve hareketlerini toplu bir şekilde kolayca LOGO&#39;daki ilgili alanlara taşımaya olanak sağlayan kullanıcı dostu ara

Logo Excel Trans

Eray Doğan

İletişim


Talep ve görüşleriniz için formu doldurabilir ya da www.dgn-yazilim.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

DGN YAZILIM VE DANIŞMANLIK

www.dgn-yazilim.com

Telefon: 0850 4415 346


Benimle herhangi bir konuda iletişime geçmek için formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapacağım.